It's very easy to say "busy" - Quote

It’s very easy to say “busy”

It's very easy to say "Busy" when someone needs you... but it's very painful to hear "Busy" when you need someone.
យើងងាយ ​និយាយពាក្យ​ថា "រវល់" ចំពោះ​អ្នកត្រូវការយើង តែបែជាយើង ឈឺចាប់ទៅវិញ ពេលលឺពាក្យថា​ "រវល់" ពីអ្នកដទៃ ​ពេល​យើងត្រូវការគេ។