You Can Close Your Eyes

You can close your eyes to the things you do not want to see, but you cannot close your heart to the things you do not want to feel.

អ្នក​អាច​បិទ​ភ្នែក​ មិនមើល​អ្វី​ ដែល​អ្នក​ចង់​ឃើញ

តែ​អ្នក​មិនអាចបិទ​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ ជាមួយ​នឹង​អ្វី ​ដែល​អ្នក​ចង់ ទទួល​អារម្មណ៍​ដឹងនោះទេ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
You Can Close Your Eyes, 10.0 out of 10 based on 1 rating