ពាល និងបណ្ឌិត

 

កុំ​សេពគប់​ជន​ពាល ត្រូវសេពគប់​បណ្ឌិត ប្រយ័ត្ន​ពាល​ក្នុង​ចិត្ត ថែ​បណ្ឌិត​ក្នុង​ខ្លួន

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (10 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
ពាល និងបណ្ឌិត, 7.8 out of 10 based on 10 ratings