គួរ និងកុំ

 

បុណ្យ​ទាំងឡាយ​គួរ​ធ្វើ ទាន​ទាំងឡាយ​គួរឪ្យ កាមគុណ​កុំ​បណ្តោយ កម្មស្តាយ​ក្រោយ​កុំធ្វើ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (23 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 12 votes)
គួរ និងកុំ, 7.5 out of 10 based on 23 ratings