​​វប្បធម៌​​​រលត់​​​ជាតិ​​​​​រ​​​លាយ​​ ​​វប្បធម៌​​​ពណ្ណ​រាយ​​​​ជាតិ​​​ថ្កើងថ្កាន​

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

The smile will make us forget everything, only joy, happiness and peace remaining on our face.

ស្នាម​ញញឹម​នឹង​ធ្វើអោយ​យើង​ ភ្លេចអ្វីៗ​ទាំង​អស់ គឺ​មាន​តែ​ភាព​អំណរ រីករាយ និងសន្តិភាព នៅលើ​ផ្ទៃមុខ

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

Money won’t create success, the freedom to make it will.

លុយ​មិន​អាច​ជួយ​ឲ្យ​យើង​ ជោគជ័យ​បាន​​ឡើយ  ​ប៉ុន្តែ​សេរីភាព​ឯណោះ​ទេ​ ដែល​ជា​ឫសគល់​នៃ​​ភាពជោគជ័យ។

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner.

ប្រសិន​បើ​យើង​ចង់​បាន ​សន្តិភាព​ជា​មួយ​សត្រូវ​ របស់​យើង​ យើង​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ពួកគេ ហើយ​ទីបំផុត​​ពួកគេ​​ នឹង​ក្លាយ​ជា​មិត្ត​​យល់​ចិត្ត​ យល់​ថ្លើម​របស់​យើង។

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.3/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other

ប្រសិនបើយើង ពុំមានសន្តិភាព នោះក៏ព្រោះតែ យើងបានភេ្លចថា យើងគឺជា កម្មសិទ្ធរបស់គ្នា ទៅវិញទៅមក

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.3/10 (21 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 14 votes)