នៅ​លើ​លោក​នេះ​មិន​មាន​សេ្ន​ហា​អម​តៈ​ទេ​ !… ​ស្នេហា​វា​គ្រាន់តែ​ជា​អារម្មណ៍​មួយ​គ្រា​ ​។​ ​អារម្មណ៍​នេះ​ទៅ​តាមពេលវេលា​ ​វា​នឹង​រលាយ​សាប​បាត់​ទៅ​ ​ទៅតាម​ស្ថានភាព​ ​និង​កាលៈទេសៈ​ ​ហើយ​ប្រែប្រួល​ផ្លាស់ប្តូរ​បាត់​ទៅ​។​

In this life there is no such a thing as eternal love. Love is but a fleeting feeling. This emotion ultimately evolves and changes with time and circumstance. If your eternal lover leaves you, try to be patient and let time irretrievably flow by and your feelings slowly mellow out, then your sorrows will gradually be fading. Don’t keep on clinging to the mirage of love for ever and most certainly don’t let your heart become too broken by lost love.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

ពុំ​មាន​មនុស្ស​ណា​ដែល​មិន​អាច​ជំនួស​បាន​នោះ​ទេ​។​ ​ពុំ​មាន​វត្ថុ​ណា​ ​ដែល​មិន​អាច​ប្តូរ​ថ្មី​បាន​។​ ​បើ​មាន​មនុស្ស​ណា​ដែល​ខ្លួន​ស្រឡាញ់​មិន​ចង់​ដើរ​អស់​ដំណើរ​ផ្លូវ​ជីវិត​នឹង​កូន​ ​ឬមួយ​ក៏​គេ​ស្លាប់ចោលកូន​ត្រូវ​ចងចាំ​ថា​ ​វា​មិនមែន​ជា​រឿង​ “​មេឃ​រលំ​ ​ភ្នំ​រលាយ​! ” ​នោះ​ទេ​។​

 

Nobody is irreplaceable or stick with you for ever. Nothing is so previous that you must have it and cling to it. If you understand this eternal truth, later in life should your life companion refuses to walk with you the rest of your existence or for whatever reason you lose what is your most precious possession in your life, you should understand that the sky is not falling.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools.

​​ពាក្យ​​​​ថា​​ “​​មិន​​​​អាច​​​​ទៅ​​រួច​​” ​​គ្រាន់តែ​​​​ជា​​​​ពាក្យ​​​​ដែល​​​​ត្រូវ​​​​បាន​​​​រក​​​​ឃើញ​​​​តែ​​​​លើ​​​វច​នា​នុ​ក្រម​​​​របស់​​​​មនុស្ស​ល្ងង់​​​ប៉ុណ្ណោះ​​

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.8/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

What do you think about me is not my business the important thing is what I think about myself …

អ្នកគិត​ថាខ្ញុំ យ៉ាង​ម៉េចនោះ វាមិន​សំខាន់​ទេ រឿង​ដែល​សំខាន់ គឺខ្ញុំបានស្គាល់​ខ្លួនឯង ។

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.9/10 (11 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +6 (from 8 votes)

If you look into your own heart, And you find nothing wrong there,
What is there to worry about? What is there to fear?

បើអ្នករកមើលក្នុងចិត្តខ្លួនឯង ហើយមិនឃើញមានកំហុសអ្វីទេ
តើមានរឿងអ្វីដែលអ្នកត្រូវខ្វល់ខ្វាយ?
តើមានរឿងអ្វីដែលអ្នកត្រូវខ្លាច?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)

A perfection of means, And confusion of aims, Seem to be our main problems.

វិធីសាស្រ្តដ៏ត្រឹមត្រូវ និងភាពច្របូកច្របល់ ក្នុងការដើរទៅរកគោលដៅ
សុទ្ធតែជាបញ្ហាធំៗរបស់យើងគ្រប់គ្នា។

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)

When it is obvious that the goals cannot be reached,
Don’t adjust the goals, but adjust the action steps.

បើអ្នកបានឃើញគោលដៅ នៅខាងមុខហើយ តែមិនអាចទៅដល់ សូមកុំបង្វែរគោលដៅនោះ តែអ្នកត្រូវផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្រ្ត ដើម្បីឈានទៅដល់ គោលដៅនោះ។

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)

An idea that is developed and put into action is more important than an idea that exists only as an idea.

គំនិតល្អៗមានប្រយោជន៍ នៅពេលយើងយកវាមកអនុវត្ត វាប្រសើរជាជាងមានតែគំនិត។

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)